• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lidetorpsmon

Vägbeskrivning

Lidetorpsmon är ett naturreservat beläget i Degerfors kommun i Örebro län. Reservatet förvaltas av kommunen och skapades den 24 november 1970. Det omfattar en landyta på 81 hektar, varav 78 hektar består av skog.

Lidetorpsmon är en del av Lokaåsen, en rullstensås som bildades efter den senaste istiden. Åsen är hög och mäktig och har en relativt flack sluttning på östsidan och en brantare sluttning på västsidan. På toppen av åsen ligger en av Sveriges största, djupa och torra dödisgropar kallad Djupa hålet.

En markerad stig leder genom området och det finns även två rastplatser. För att underlätta besöket i naturreservatet finns det information och parkering tillgängligt.

Lidetorpsmon är en viktig plats för djurlivet i området, med flera olika arter av fåglar, insekter och däggdjur som har sitt hem där. Det är också en populär plats för friluftsliv, med möjlighet till vandring, cykling och picknick.

Sammanfattningsvis är Lidetorpsmon en vacker och historisk plats som är väl värd ett besök för alla naturälskare.