• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lilla Älgberget

Vägbeskrivning

Lilla Älgberget är ett naturreservat som ligger i kommunerna Hedemora och Norberg i Dalarnas Län. Reservatet är 5 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Det skapades den 20 april 2017 och består av en landyta på 5 hektar, varav 4 hektar utgörs av skog.

Trots sin lilla storlek finns det många intressanta arter att upptäcka i denna naturskog. Området ligger i anslutning till naturreservatet Älgberget på andra sidan länsgränsen. Reservatet är en viktig plats för att bevara den biologiska mångfalden i området. Här finns många olika trädarter, buskar, blommor och svampar, som alla bidrar till att skapa en unik och varierad miljö.

Lilla Älgberget är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkningen och turister. Många besökare kommer hit för att vandra i den vackra naturen och uppleva den tysta och lugna atmosfären. Här kan man också uppleva djurliv som älg, rådjur och olika fågelarter som trivs i den skyddade miljön.

Naturreservatet är också en viktig plats för forskning och utbildning. Här bedrivs bland annat studier av olika arter och deras livsmiljöer. Genom att bevara och skydda Lilla Älgberget säkerställer vi att kommande generationer också kan njuta av den vackra naturen och dess mångfald av arter.