• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lilla Korslången

Vägbeskrivning

Naturreservatet Lilla Korslången är ett viktigt område för bevarande av den rika flora som finns i trakten. Naturreservatet är beläget i kommunen Lindesberg i Örebro län, och förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Området har en landyta på 5 hektar, varav 1 hektar utgörs av skog. Naturreservatet skapades den 18 maj 2006 för att skydda den välbevarade gårdsmiljön där bete och slåtter bedrivits under lång tid.

Lilla Korslången är ett exempel på hur beteshagar och ängar var viktiga i Bergslagen förr i tiden. Här kunde djuren beta och hö samlas in till vintern. Området är en av få platser där den rika floran i trakten har en tillflyktsort. För att besökare ska kunna ta del av områdets historia och betydelse finns det information och en parkeringsplats på platsen.