• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lillö

Vägbeskrivning

Lillö är ett naturreservat beläget i Höör kommun i Skåne län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades redan den 14 januari 1937. Trots att reservatets storlek endast är 2 hektar, är det en viktig plats för att skydda den speciella arten jätteasp. Dessa stora aspar upptäcktes 1935 och har betydligt större blad än den vanliga aspens. Förutom jätteasparna finns det också ek, lind, björk, bok och klibbal i reservatet.

Lillö ligger på en udde i Västra Ringsjön och är ett populärt område för vedlevande skalbaggar. Flera ovanliga och hotade arter kan hittas här. Trots det är det inte tillåtet att besöka reservatet på grund av ett beträdnadsförbud som gäller året om. Detta är för att skydda den känsliga miljön och de hotade arterna som finns här.

Sammanfattningsvis är Lillö en liten men viktig plats för att skydda den speciella arten jätteasp och andra vedlevande skalbaggar i området. Trots att det inte är tillåtet att besöka reservatet på grund av ett beträdnadsförbud, är det en viktig del av den svenska naturen som behöver skyddas för framtida generationer.