• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Limmingsbäcken

Vägbeskrivning

Limmingsbäcken är ett naturreservat beläget i Hällefors kommun, Örebro län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 8 april 2015. Naturreservatet är 35 hektar stort och består helt av landyta, varav 30 hektar utgörs av skog.

I naturreservatet finns det en mängd olika arter som trivs, både i vattnet och på land. I Limmingsbäcken kan man hitta öring, flodpärlmussla och flodkräfta. I den omgivande kalkbarrskogen är artrikedomen stor, med många olika växter, svampar och lavar.

För att informera besökare om naturreservatet finns det anordningar tillgängliga. Men det är viktigt att besökare respekterar områdets regler och tar hänsyn till den känsliga miljön. Limmingsbäcken är en viktig naturresurs som bör skyddas för framtida generationer.

Information