• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Linalinkka

Vägbeskrivning

Linalinkka är ett naturreservat beläget i Gällivare kommun i Norrbottens län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 31 januari 1997. Området är relativt litet och täcker en yta på 12 hektar som enbart består av skog.

Naturreservatet är känt för sin natursköna miljö och för att vara lättvandrat. Det ligger precis norr om Linaälvens utflöde i Ängesån och det 18 meter höga Linafallet. Linalinkka utgörs av en tallhed på älvsediment och har en brant älvbrink ned mot Ängesån.

Skogen i området är gammal och på många av tallarna hänger det draperier av tagellavar. Närmast älven växer en gles tallskog med träd som är 250 år gamla. Längre upp finns enstaka exemplar av riktigt gamla tallar, omkring 350-400 åriga. Några av dem har spår efter minst två bränder. På den sandiga marken växer inte så mycket, men renlavar och kråkbär har fått fäste här och där.

Sammanfattningsvis är Linalinkka en vacker och lugn plats att besöka för den som vill uppleva den norrländska naturen. Det är ett perfekt utflyktsmål för den som vill vandra och njuta av det natursköna landskapet.