• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lindänget

Vägbeskrivning

Lindänget är ett 110 hektar stort naturreservat beläget i kommunen Orsa i Dalarnas län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 25 juli 2019. Av den totala ytan på 110 hektar utgörs 80 hektar av landyta, 29 hektar av vatten och 46 hektar av skog.

Reservatet är känt för sina betade strandängar som ligger längs med Orsasjön. Här kan flyttande fåglar rasta på sin väg norr- eller söderut. Området är också rikt på kalkgynnade växter och ovanliga snäckor, fjärilar och trollsländor.

För att besökare ska kunna ta del av allt detta finns det anordningar i reservatet såsom fågeltorn, informationstavlor, parkering och rastplatser. Genom att följa leder kan besökare uppleva reservatet på bästa sätt och njuta av dess natursköna omgivningar.

Lindänget är ett viktigt område för bevarandet av den biologiska mångfalden och är ett vackert exempel på Sveriges rika naturarv.