• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lineberg Domänreservat

Vägbeskrivning

Lineberg Domänreservat är ett 46 hektar stort naturreservat som ligger i Kronobergs Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 11 november 1996. Området består av 41 hektar landyta och 4 hektar vatten, inklusive Linebergssjön (Kväsjön).

Reservatet består av myr- och fastmark med mycket gammal tallskog. I området finns också döda träd kvar som undgått skövling under 1800-talet. Detta ger mycket bra förutsättningar för att till exempel insekter som lever i ved samt svampar och växter som sprider och förökar sig med sporer ska trivas här.

Följande anordningar finns i naturreservatet: Information och Parkering. Lineberg Domänreservat ligger sydväst om sjön Mäen vid gränsen mellan Markaryds och Ljungby kommuner. Besökare kan njuta av den vackra naturen och uppleva det biologiska mångfald som området erbjuder.

Information
Parkering