• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lisselåsklack

Vägbeskrivning

Naturreservatet Lisselåsklack är ett vackert klapperstensfält med väl bevarade strandvallar, beläget på toppen av ett mindre berg. Det är ett naturreservat som ligger i Sandviken kommun i Gävleborgs län och förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Reservatet skapades den 25 september 1957 och är 2 hektar stort.

Bortsett från ett par mycket gamla tallar är fältet praktiskt taget fritt från högre vegetation. Här kan du promenera längs med stigen/vägen intill klapperstensfältet. Området ligger 7 kilometer sydsydost om Årsunda och omfattar 2,5 hektar.

Klapperstensfält av denna typ kallas stentorg och bildas när ytjorden i väldigt stenig mark spolas bort av vågor. När det skedde här var havsytan i nivå med kullen. Vid istidens slut, för knappt 10 000 år sedan, låg dock kullen cirka 60 meter under havsytan.

Området är ett fint exempel på denna naturtyp och är, inte minst ur studiesynpunkt, värdefullt att bevara. Följande anordningar finns i naturreservatet: Information. Besökare kan lära sig mer om områdets historia och unika natur genom informationen på plats.