• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lixhultsbrännan

Vägbeskrivning

Lixhultsbrännan är ett naturreservat som ligger i Högsby kommun i Kalmar län. Naturreservatet skapades den 6 juni 2009 och förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län. Det är en storslagen skogsmark som täcker en yta på 198 hektar, varav 191 hektar är land och 6 hektar vatten. Av landytan består hela 174 hektar av skog.

Det som gör Lixhultsbrännan speciell är dess rika växt- och djurliv. Området är rikt på död ved och lövträd, som har gynnats av bränder som härjat området genom åren. Dessa bränder har också bidragit till att skapa en unik miljö som många sällsynta arter trivs i.

I naturreservatet finns också anordningar som gör det lättare för besökare att ta del av den vackra naturen. Det finns en informationsplats där besökare kan lära sig mer om områdets historia och dess spännande växt- och djurliv. Det finns också en parkering där besökare kan lämna sina bilar innan de ger sig ut på en vandringstur i skogen.

Sammanfattningsvis är Lixhultsbrännan ett fantastiskt naturreservat som bjuder på en unik miljö och ett rikt växt- och djurliv. Besökare kan njuta av vackra skogar och få en inblick i områdets historia genom olika anordningar som finns på plats.