• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ljungås

Vägbeskrivning

Ljungås är ett naturreservat beläget i Vårgårda kommun i Västra Götalands Län. Stiftelsen Ljungås förvaltar reservatet som skapades den 5 mars 1993. Naturreservatet sträcker sig över en yta på 52 hektar, varav 49 hektar är landyta och 2 hektar är vatten.

Naturreservatet består till största delen av skogsmark som täcker 43 hektar av reservatet. Utöver skogen finns det även en komplett bevarad brukningsmiljö med hus, åkrar och betad skog. Ljungås skogsbondehemman, som omnämns i jordeboken redan 1613, utgör en viktig del av reservatet.

Mangårdsbyggnaden vid Ljungås byggdes kring sekelskiftet 1800 och är en parstuga, även kallad långloftstuga. Byggnaden är i 1,5 våningar och timrad med stående lockpanel. Huset ligger på en höjd och har två bislag, förstukvistar, uppburna med konsoler och två sittbrädor. Taket är välvda och täckta med spån.

Ladugården vid Ljungås föll samman på 1950-talet och ersattes sedan av en tidstypisk ladugård från Kärnhult, Nårunga, uppförd första gången 1871. Lillstugan, som utgör en del av reservatet, kan ha varit ett undantagshus från 1864. Huset var 12 meter långt och 5,4 meter brett, mått som väl stämmer med lillstugans.

Ljungås naturreservat är en viktig plats för både natur och kulturhistoria i Västra Götalands Län. Reservatet är öppet för allmänheten och väl värt ett besök för den som vill uppleva en genuin svensk brukningsmiljö och strosa runt i skog och mark.