• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ljungryda

Vägbeskrivning

Ljungryda är ett vackert naturreservat som ligger i Olofström kommun, i Blekinge län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län och skapades den 31 januari 1987. Naturreservatet är 10 hektar stort och består av 10 hektar landyta, varav 7 hektar är skog.

När du besöker Ljungryda kan du uppleva ett kuperat åslandskap i Holjeåns dalgång, som sträcker sig över gränsen mellan Blekinge och Skåne. Holjeåns slingrande lopp kantas av branta sluttningar med ädellövskog och hagmarker. I norr finns den imponerande gravhögen Kungagraven från bronsåldern på toppen av en isälvskulle, vilket är ett tecken på områdets långa kulturhistoria.

Ljungryda är ett relativt lättillgängligt område för friluftsliv och har två anordningar för besökare - information och parkering. Tillsammans med naturreservatet Östafors bruk i Skåne, som är 19 hektar stort, bildar området ett sammanhängande område. Besökare kan uppleva det tilltalande ådalslandskapet och njuta av allt som naturen har att erbjuda.