• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Löddeåns mynning (norra delen)

Vägbeskrivning

Löddeåns mynning (norra delen) är ett naturreservat beläget i Kävlinge kommun i Skåne Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne Län och skapades redan den 3 juni 1952. Naturreservatet har en storlek på 193 hektar, varav 46 hektar är landyta och 147 hektar är vatten.

Naturreservatet är en populär plats för fågelskådning och är känt för sin värdefulla häckfågelfauna. Bland de fåglar som kan ses här finns årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, tofsvipa, rödbena och skäggmes. För att underlätta fågelskådning finns både fågeltorn och plattform i den södra delen av naturreservatet.

I den södra delen finns även ett promenadstråk med eldplatser längs vägen. Den norra delen är dock lite mer svårtillgänglig. Utanför Löddeåns utlopp ligger Lödde kar, resterna av en hamnanläggning från vikingatiden där hela 30 meter är synligt ovanför vattenytan.

Besökare kan lära sig mer om naturreservatet genom tillgänglig information och parkering. Löddeåns mynning (norra delen) är en vacker och unik plats som är värd att besöka för både naturälskare och fågelskådare.