• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lödersjön

Vägbeskrivning

Det är ett relativt nytt naturreservat som skapades den 22 mars 2017 och har sedan dess varit ett skyddat område. Beläget i Dalarnas Län är reservatet på 554 hektar stort, inklusive 542 hektar landyta och 11 hektar vattenyta.

Naturreservatet består främst av skogar, myrar, små tjärnar och vattendrag. Ungefär en fjärdedel av reservatet täcks av skog som är en viktig livsmiljö för många djurarter. Området är också hem för flera fågelarter, inklusive rödstjärt, stenknäck och koltrast.

Lödersjöns naturreservat är förvaltat av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Ett informationscenter finns på platsen för besökare att lära sig mer om reservatet och dess rika biologiska mångfald.

Reservatet är beläget mellan Lödersjöberget och Råberget, som utgör kommungränsen mellan Malung-Sälen, Mora och Vansbro. Det är ett populärt besöksmål för både lokalbefolkningen och turister som vill uppleva naturen och dess många varelser.

Information