• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lomtjärnen

Vägbeskrivning

Lomtjärnen är ett naturreservat beläget i kommunen Krokom i Jämtlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Jämtlands län och skapades den 2 juli 2015. Reservatet är 248 hektar stort, varav 227 hektar består av landyta och 21 hektar av vatten. Skogen utgör 116 hektar av ytan.

I Lomtjärnen kan man besöka tio olika tjärnar av varierande storlek. Vissa av dem är inbäddade i en vacker omgivning av äldre tallar som står tryggt i mattor av lavar och ris. På högre höjder är det kargt och bergigt, med glesare skog och mark som domineras av lavar och kråkbär.

Många av de äldre tallarna i området har spår i barken efter skogsbränder som härjat i området. Vissa av de fallna tallarna utgör hem för sällsynta vedsvampar, medan de levande tallarna - flera av dem runt 300 år gamla - fungerar som tillhåll för svampar, lavar, insekter och fåglar.

En del av de äldre träden har också synliga skador i barken i brösthöjd från tiden då man bara avverkade stora fullvuxna träd. Skogvaktaren märkte ut de träd som skulle avverkas genom att hugga ett märke i barken, en så kallad stämplingsbläcka. Av praktiska eller andra skäl fullföljdes inte den planerade avverkningen, och dessa träd är idag områdets äldsta trädindivider.