• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lötsjön-Golfängarna

Vägbeskrivning

Naturreservatet sträcker sig över en yta på 26 hektar och ligger i Sundbyberg, Stockholms Län. Det är kommunen som förvaltar reservatet sedan dess skapande den 24:e januari 2018. Av de 26 hektar som utgör reservatet består det av 20 hektar landyta, 6 hektar vatten och 12 hektar skog.

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat är en populär destination för besökare som vill njuta av naturen och dess fridfullhet. Området är lättillgängligt och utmärks av många vackra gång- och cykelvägar.

Reservatet erbjuder också möjligheter för olika typer av rekreation. Det finns lekplatser för barnen, motionsspår för den som vill röra på sig och många platser för avkoppling. Oavsett vilken årstid det är, finns det alltid något att göra här.

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat är ett viktigt område för att bevara den biologiska mångfalden. Här finns många olika arter av växter och djur som trivs i reservatets olika miljöer. Genom att skydda och vårda detta område, kan vi säkerställa att dessa arter fortsätter att leva och frodas i framtiden.

Kort sagt, Lötsjön-Golfängarnas naturreservat är ett fantastiskt område som erbjuder något för alla. Det är en plats där du kan njuta av naturen, koppla av och samtidigt hjälpa till att bevara en viktig del av Sveriges biologiska mångfald.