• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lövberget

Vägbeskrivning

Lövberget är ett naturreservat beläget i kommunen Luleå, Norrbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och upprättades den 17 juli 2007. Med en landyta på 52 hektar, består Lövberget av 42 hektar skog.

Skogen i Lövberget är präglad av granskogar som har vuxit upp efter en brand för cirka 150 år sedan. Namnet på reservatet antyder att det finns gott om lövträd i området. Besökare kan ta en vandring i skogen som leder upp mot bergets topp och njuta av den trolska och vackra naturen.

Efter branden för 150 år sedan, kunde många vårtbjörkar gro i de luckor som skapades av branden. Idag ser man gott om dessa numera gamla, men ändå ganska klena, björkar överallt i skogen. När man kommer upp på berget, är man 115 meter över havet och kan njuta av de tallbeströdda hällmarkerna.

De flesta tallarna i Lövberget är mellan 150-200 år gamla, men det finns också några enstaka gamlingar som är hela 300 år. Besökare kan ta en promenad genom skogen och uppleva den vackra naturen och de gamla träden. Lövberget är en plats som bjuder på en unik blandning av granskog och lövträd, vilket gör det till ett värdefullt område att bevara.