• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lövbrickan

Vägbeskrivning

Naturreservatet Lövbrickan är beläget i Örebro kommun och förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Det skapades den 21 december 1979 och sträcker sig över en yta på 17 hektar, bestående av skog och mark.

Reservatet är en viktig plats för att studera hur landskapet formades efter inlandsisen. När isen drog sig tillbaka låg Lövbrickan i strandkanten till det stora hav som bildades av smältvattnet. Eftersom det finns tydliga spår efter inlandsisen i form av strandvallar och klapperstensfält, fungerar Lövbrickan som ett kapitel i en skolbok om landskapsbildning efter inlandsisen.

Förutom de historiska lämningarna som finns i reservatet, finns även anordningar som informationsskyltar och en parkering. Detta gör det enkelt för besökare att komma och lära sig om områdets historia och se de spår som inlandsisen lämnat efter sig.

Sammanfattningsvis är Lövbrickan ett vackert och historiskt viktigt naturreservat som ger en unik inblick i hur landskapet formades efter inlandsisen.