• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lövhult

Vägbeskrivning

Lövhult är ett naturreservat beläget i Nässjö kommun i Jönköpings län. Reservatet förvaltas av Nässjö kommun och skapades den 7 november 2007. Lövhults naturreservat sträcker sig över en yta på 229 hektar, där största delen består av skogsmark. Men här finns också äng och hagmark som varierar landskapet.

Genom området rinner Lövhultabäcken och små rännilar och bäckar korsar hela området vilket ger karaktär åt både flora och fauna. Lövhults naturreservat är en viktig plats för många olika arter, både sällsynta och vanliga. Här finns en rikedom av olika insekter, fåglar och däggdjur som trivs i den varierande miljön.

Att bevara Lövhults naturreservat är viktigt för att säkerställa en god biologisk mångfald och en hälsosam naturmiljö för både djur och människor. I reservatet finns möjlighet för besökare att uppleva naturen genom att vandra på de markerade stigarna eller genom att njuta av naturen på picknickplatserna. Här finns också en grillplats där besökare kan grilla och koppla av i den vackra omgivningen.