• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lövsjö ängar Domänreservat

Vägbeskrivning

Lövsjö ängar Domänreservat är ett naturreservat beläget i kommunen Lessebo i Kronobergs län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 20 januari 1997. Naturreservatet är 17 hektar stort och består av 11 hektar skog och 17 hektar landyta.

Reservatet har flera anordningar för besökare, som information, parkering och rastplats. En kilometerlång och markerad vandringsled tar dig genom ett landskap med öppna åkrar, ängar, betade hagmarker, stora ekar och lindar samt stenrösen som vittnar om gamla tiders odlarmödor.

Lövsjö ängar har varit inhägnad jordbruksmark i hundratals år och det finns många stora stenrösen som är kvar från den tiden. Området har en ängs- och lundflora, tillsammans med många olika slags lövträd, vilket gynnar många fågel- och insektsarter. Jungfrulin, solvända och ängsvädd är några av de arter som finns i reservatet.

Efter midsommar betas ängarna vilket efterliknar slåtter, detta gör att många arter hinner blomma. Detta skapar en vacker miljö som uppskattas av besökare som vill uppleva naturen på nära håll. Lövsjö ängar Domänreservat är ett vackert och naturskönt område som är väl värt ett besök för den som vill uppleva naturen i Kronobergs län.