• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lundåkrabukten

Vägbeskrivning

Lundåkrabukten i Skåne är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Reservatet sträcker sig över 3689 hektar, varav 176 hektar är landyta och 3512 hektar utgörs av vatten. Det är beläget i kommunerna Kävlinge och Landskrona och har en mängd olika biotoper, inklusive åar, betesmarker och strandängar.

En av de mest framträdande funktionerna i Lundåkrabukten är Saxåns utlopp, där marina arter och arter som annars lever i sjöar och åar möts. Osen, som är namnet på åns två utlopp, är också en viktig del av reservatet. Strandängarna i Lundåkrabukten är hem för ett rikt fågelliv och besökare kan beundra dem från fågeltornet. Det är dock förbjudet att besöka ängarna under vår och sommar för att skydda de markhäckande fåglarna och deras ungar.

Naturreservatet Lundåkrabukten skapades den 15 september 2022 och är ett viktigt område för bevarandet av Skånes biologiska mångfald. Reservatet är också ett populärt utflyktsmål för besökare som vill uppleva den vackra naturen och det rika djurlivet i området.