• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lungälvens ravinsystem

Vägbeskrivning

I det vackra Värmlands län ligger det unika naturreservatet Lungälvens ravinsystem. Reservatet är beläget i kommunen Filipstad och har en yta på 247 hektar. Av denna yta utgörs 243 hektar av land och 3 hektar av vatten. Reservatet består till största del av skog, hela 237 hektar är täckt av träd.

Lungälvsravinerna är en av Värmlands mest välbevarade ravinsystem och är ett viktigt område för bevarande av natur och biologisk mångfald. Reservatet skapades redan 1984 och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län.

Reservatet inkluderar flera anordningar för besökare att använda, såsom dass, information, eldstad och vindskydd. Det finns också en vandringsled som sträcker sig genom området, men bitvis är den mycket svårframkomlig på grund av tjällossning och hala spänger. Därför rekommenderas besökarna att ha på sig stövlar eller rejäla kängor för att kunna gå leden på ett säkert sätt. Länsstyrelsen arbetar ständigt med iordningställande och reparation av leden.

Ravinerna har bildats genom erosion från små källflöden i mycket finkorniga jordarter. Lungälven slingrar sig sakta söderut från sjön Kalven i nordväst och skapar ständigt nya formationer i sanden. älven gräver sig allt djupare ned i de lösa jordlagren och skapar djupa raviner. På vissa platser kan man se hur dalväggarna rasat, vilket ger en spännande känsla av att vara mitt i naturens krafter.

Reservatet bildades för att bevara ravinsystemets ytformer och naturskogar med rik flora och fauna. Ändamålet är även att ge allmänheten goda möjligheter att uppleva och studera naturtypen i huvudsakligen ostört skick. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Sammanfattningsvis är Lungälvens ravinsystem ett vackert och unikt naturreservat som är välbevarat och en viktig plats för bevarande av biologisk mångfald. Med sina vandringsleder och anordningar för besökare ger reservatet också allmänheten möjlighet att uppleva och studera naturen på ett nära håll.