• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lunnelid, Råda

Vägbeskrivning

Lunnelid, Råda, är ett naturreservat beläget i kommunen Lidköping i Västra Götalands län. Reservatet är 4 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det grundades redan den 4 juni 1926 och är faktiskt ett av de äldsta naturreservaten i hela Västra Götaland.

Lunnelid består av en 4 hektar stor landyta, täckt av vacker ädellövskog. Skogen består av kraftfulla ekar, askar, vildkörsbärsträd, lönnar och imponerande hasselbuskage. I norra delen av reservatet finns en markant brant med källor, som enligt traditionen är offerkällor.

Det är lätt att ströva runt i området, och det finns även anordningar som information, parkering och rastplatser för besökarnas bekvämlighet.

Lunnelid är ett värdefullt område natur som skyddats i över 90 år. Endast en dryg mil bort ligger Skaraborgs äldsta naturreservat, Fågelöarna, som grundades tre år tidigare och kallades då för naturminne. Syftet med båda områdena är att skydda viktiga naturområden för framtida generationer att njuta av.