• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lusmyran

Vägbeskrivning

I Borlänge kommun, beläget i Dalarnas län, finns naturreservatet Lusmyran. Reservatet förvaltas av kommunen och skapades så sent som den 21 oktober 2021. Det omfattar en landyta på 27 hektar, varav 18 hektar utgörs av skog.

Lusmyran är ett viktigt skyddsområde för den inhemska floran och faunan i området. Här finns en mängd olika arter av både växter och djur. Ett exempel är den hotade orkidén skogsknipprot som trivs i reservatets skogspartier.

Reservatet har en stor betydelse för friluftslivet i området. Här finns fina vandringsleder och möjligheter till olika aktiviteter. Genom att bevara Lusmyran som naturreservat, ges också möjligheter för forskning och studier kring det biologiska mångfalden i området.

Att skapa naturreservat som Lusmyran är en viktig åtgärd för att skydda vårt lands biologiska mångfald och bevara naturmiljöer för kommande generationer att uppleva och njuta av.