• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar

Vägbeskrivning

Lya ljunghed med omgivningar är ett naturreservat beläget i Båstad kommun i Skåne län. Reservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 2:a april 2013. Med en storlek på 447 hektar och en landyta på 446 hektar, består reservatet av 151 hektar skog.

Reservatet är beläget på Hallandsåsens höjdplatå, 180 meter över havet, och bjuder på en unik upplevelse av det ålderdomliga natur- och kulturlandskap som en gång täckte större delen av åsen. Här finner man bland annat enefälader, blomrika betesmarker, ljunghedar och en av Skånes få högmossar - Älemossen.

För besökare finns ett antal anordningar, såsom utkikspunkter, informationstavlor och parkering. Skåneleden passerar genom reservatet, vilket gör det till en populär destination för vandrare och naturälskare.