• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lybeck

Vägbeskrivning

Lybeck är ett naturreservat som ligger i kommunen Ystad i Skåne Län. Reservatet är 14 hektar stort och består av 3 hektar landyta, 10 hektar vatten och 2 hektar skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 21 december 1985.

Reservatet är beläget på en ö på cirka 3,5 hektar som är belägen i Krageholmssjön. Ön är täckt av ädellövskog med en rik vegetation och är av betydelse för häckande fåglar. Beträdnadsförbud gäller därför på ön året om.

Under 1700-talet låg en fransk park tillhörande Krageholms slott på Lybeck, men idag domineras ön av bok och ek med inslag av lind, avenbok och ask. Lybeck har en artrik vegetation med arter som strutbräken, ramslök, månviol och hålnunneört. I reservatet finns också många olika lavar.

För att skydda fågellivet råder det också beträdnadsförbud på vattnet 100 meter från ön från den 1 mars till den 31 oktober. I reservatet finns en informationsanordning för besökare som vill lära sig mer om områdets natur och historia.

Information