• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lycke-Lilla Höjen

Vägbeskrivning

I nordligaste delen av reservatet finns en höjdrygg som går parallellt med bilvägen. Här kan besökaren njuta av en vacker utsikt över området. I den sydvästra delen av naturreservatet är landskapet mer kuperat med oregelbundna ryggar och kullar, där det främst växer barrskog.

I den breda dalgången vid Staversäter ersätts skogen av öppna betesmarker och åkrar som delvis inramas av lövskog. Här finns också anordningar som information, parkering och rastplatser för att besökarna ska kunna njuta av området på bästa sätt.

Lycke-Lilla Höjen är ett fantastiskt exempel på ett mosaikartat kulturlandskap där naturen och människan samspelar på ett harmoniskt sätt. Besökare kan uppleva en rik biologisk mångfald och njuta av stillheten och lugnet i området.