• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lysings urskog

Vägbeskrivning

Lysings urskog är ett naturreservat som ligger i kommunen Ödeshög i Östergötlands län. Det är ett mycket gammalt och orört barrskogsområde där människor sannolikt aldrig har gjort några ingrepp. Urskogen är kuperad med mossbeklädda kullfallna trädstammar och stenblock. Skogen består av 20 hektar landyta och lika stor skogsyta.

Naturreservatet skapades den 31 januari 1972 och förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. I reservatet finns en parkering tillgänglig för besökare.

Om du tar dig längs stigen som leder genom Lysings urskog får du se högvuxna tallar i bergiga partierna och kraftiga granar i fuktigare sänkor. Det finns också många torrakor och högstubbar, vilket är typiskt för en gammal skog. Åtminstone två gånger har skogsbränder härjat i Lysings urskog, senast år 1830, och fortfarande syns spår efter den senaste skogsbranden på några platser i skogen.

Reservatet är hem för många skogsfåglar och insekter. På marken finns en flora med typiska barrskogsväxter som exempelvis linnea, knärot och tallört. Lummer, ormbunkar, lavar och svampar är också vanligt förekommande i området.

Lysings urskog är en viktig plats för bevarande av biologisk mångfald och är ett utmärkt utflyktsmål för naturälskare och vandrare som vill uppleva en orörd barrskog.