• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Målaskogsberg

Vägbeskrivning

Målaskogsberg är ett naturreservat på 125 hektar som ligger i kommunen Ljungby i Kronobergs län. Reservatet skapades den 10 februari 1975 och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Naturreservatet består av 102 hektar skog och har anordningar som dass, information, parkering och rastplats.

Reservatet kallas också "blomsterberget i Sunnerbo" och är en fantastisk plats för fågelskådning. Här kan man lyssna på fågelkvitter och kanske få syn på olika fågelarter som lever här. Målaskogsberg har också en rik flora med ovanliga växter, mossor och lavar som lockar många insekter såsom fjärilar, humlor och bin.

Gamla, odlade marker i reservatet sköts fortfarande som på gamla tider genom bland annat slåtter och bete. Skötseln är viktig för att bevara mångfalden av växter som finns här. Berggrunden i reservatet bidrar till en speciell flora med trädslag som ek, alm, lind och lönn, men också mycket avenbok vilket är ovanligt långt söderut för trädslaget.

Hassel, olvon, blåsippa och vårärt är vanliga i området, men här finns även ovanligare växter som gullpudra, desmeknopp, vätteros, lundviol, lundstjärnblomma och storrams. Reservatet bjuder dessutom på ovanliga gräs som hässlebrodd och långsvingel samt flera sällsynta mossor som till exempel mörk husmossa.

Målaskogsberg har ett rikt fågelliv med arter som nötväcka, grönsångare, ugglor och hackspettar. I lövskogen trivs till exempel nötkråka och stenknäck, som under vintern kalasar på avenbokens nötter. Här kan man också få se den gulbruna hasselmusen – en skicklig klättrare som under vintern ligger i dvala men under sommaren bygger sitt bo i buskarnas lövverk.