• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Malevattnet

Vägbeskrivning

Naturreservatet Malevattnet är beläget i kommunerna Munkedal och Tanum i Västra Götalands län. Det förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 1 februari 2010. Med en storlek på 148 hektar består reservatet av 140 hektar land och 7 hektar vatten. Inom området finns 94 hektar gammal barrskog med hällmarkstallskog och surdråg.

Malevattnet ligger i ett platå- och sprickdalslandskap och är uppdelat i fyra delområden. Det är relativt opåverkat av skogsbruk under senare tid och enligt skötselplanen kommer skogen att lämnas för fri utveckling till den skogstyp som kallas ”västlig taiga”. Detta kommer att öka trädens ålder och mängden död ved, vilket gynnar naturvårdsintressanta arter som grov fjädermossa, norrlandslav och korallblylav.

Malevattnet har ett stort värde för tjädern och ingår i ett större område av vildmarkskaraktär tillsammans med naturreservatet Kynnefjäll. Med sin unika flora och fauna är Malevattnet ett viktigt och värdefullt naturreservat som är väl värt ett besök för den som vill uppleva Sveriges vackra och mångfacetterade natur.