• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Malingsbo-Kloten

Vägbeskrivning

Av den totala ytan består 24669 hektar av land och 1794 hektar av vatten. Skogen täcker en yta av 21004 hektar och består huvudsakligen av barrträd.

I Malingsbo-Kloten finns möjligheter till camping, fiske och kanoting samt flera vandringsleder som slingrar sig genom det kuperade landskapet.

Trots att det inte finns några föreskrifter som förbjuder skogsbruk i området, är Malingsbo-Kloten en viktig miljö för många djurarter och växter. Reservatet utgör en viktig del av den biologiska mångfalden i Dalarna och är en populär destination för naturälskare och friluftsentusiaster.