• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Malmsjön

Vägbeskrivning

Malmsjön, ett naturreservat beläget i kommunerna Norrtälje och Österåker i Stockholms län, är ett välbesökt område för friluftsliv och naturupplevelser. Naturreservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Stockholms län och skapades den 20:e oktober 1979 för att skydda områdets biologiska mångfald och kulturhistoriska värden.

Naturreservatet omfattar en landyta på 10 hektar, varav 6 hektar består av skog. Området består av en våtmark med sumpskogar och omgivande barrblandskog. På våren kan besökare se guckusko blomma här.

Malmsjön är ett populärt utflyktsmål för vandrare, joggare och cyklister. Det finns flera markerade vandringsleder att följa, där besökarna kan njuta av den vackra naturen och utforska områdets många sevärdheter.

Naturreservatet är också hem för ett rikt djurliv med bland annat rådjur, älg och många olika fågelarter som häckar i området. För den som vill fiska finns det möjlighet att fiska abborre, gädda och mört i sjön.

Malmsjön är ett fantastiskt naturreservat som erbjuder en unik och avkopplande upplevelse för alla naturintresserade. Besökare uppmanas att respektera och vårda områdets flora och fauna för att säkerställa att det förblir en orörd och fridfull plats att besöka i framtiden.