• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Mängsholms ekhagar

Vägbeskrivning

Mängsholms ekhagar är ett naturreservat beläget i Vårgårda kommun, Västra Götalands län. Reservatet skapades den 20 september 1983 och förvaltas av Västkuststiftelsen. Med en storlek på 38 hektar består reservatet av 37 hektar landyta och 1 hektar vatten.

Ekhagarna på området är några av de största och vackraste i länet. Det är främst i de centrala delarna som hagen är välhävdad med många grova ekar, varav flera är avsatta som naturminne. Längs Säveån, som rinner genom området, finns vackra bårder av klibbal och knäckepil. Ån har rikligt med stora stenblock och på vissa platser vidgar sig ån till små dammar.

Mängsholms ekhagar är ett populärt utflyktsmål för besökare som vill uppleva det vackra och unika landskapet. Här kan man promenera längs ån och upptäcka de många ekarna och andra träd som växer på området. Det är också en plats för fågelskådning då många fågelarter trivs i reservatet.

Naturreservatet är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden och skydda ekhagarnas unika ekosystem. Det är också en del av det svenska naturarvet som vi måste ta hand om för framtida generationer att njuta av.