• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Månsberget

Vägbeskrivning

Månsberget är ett naturreservat som ligger i Dorotea kommun i Västerbottens Län. Reservatet är 133 hektar stort och består till största delen av skog, närmare bestämt 126 hektar. Länsstyrelsen i Västerbottens län förvaltar naturreservatet som skapades den 3 juni 2004.

I Månsbergets naturreservat kan du vandra genom lummiga granskogar och blommande slåttermarker. En av de gamla vägarna genom området kallas "Grevenvägen" och är en grävd väg som går genom granskogar som myllrar av liv. Marken i området är full av näring och vatten, vilket ger upphov till frodig växtlighet. Här hittar du bland annat flera arter av ormbunkar och den höga nordiska stormhatten med blad stora som tallrikar som växer i de öppnare delarna.

Klungor av guckuskons stora gula blommor lyser upp skogen kring midsommartid. Namnet syftar på den stora skoformade blomman som lockar in insekter som hoppas på att hitta nektar i blomman. För att komma ut måste insekten gå genom en smal kanal där det finns pollen. Pollenet förs på så sätt vidare till nästa guckuskoblomma. Blomman har ingen nektar, så insekten får ingenting som belöning. Kanske hittar du även den lilla nornan eller någon av de andra orkidéerna som växer här. I Månsberget trivs åtta olika orkidéarter, vilket gör området till ett sant blomsterrike.

Många svampar, lavar och mossor trivs också i naturreservatet. I den gamla granskogen kan du hitta den rosa rosentickan och grantickan. På sälgarna trivs den lakritsdoftande dofttickan. För besökare finns det information och parkering i området samt ett vindskydd där man kan rasta.

Sammanfattningsvis är Månsberget ett vackert naturreservat i Västerbottens Län där besökare kan vandra genom lummiga granskogar och beundra en rik flora av växter, svampar och lavar. Här finns också åtta olika orkidéarter, vilket gör området till ett sant blomsterrike.

Information
Parkering
Vindskydd