• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Mantorpsskogen

Vägbeskrivning

Mantorpsskogen är ett naturreservat beläget i Örebro kommun, Örebro län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 8 maj 1998. Storleken på reservatet är 133 hektar och består enbart av landyta, varav 124 hektar utgörs av skog.

Reservatet har en kalkrik mark som är hem åt en mångfald av svampar och orkidéer. Här kan besökare uppleva stillhet och tystnad bland doftande skogar och myrar. Barrblandskogar växer på höjderna medan kärr och mossar finns i sänkorna.

För att utforska reservatet finns 3,3-4,5 kilometer långa markerade rundslingor. Under våren kan besökare ha tur och få se den ovanliga bombmurklan. För att hjälpa besökare att orientera sig finns information och parkering inom reservatet.