• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Markaskogen

Vägbeskrivning

Markaskogen är ett naturreservat i Örebro kommun, beläget i Örebro län i Sverige. Reservatet förvaltas av kommunen och skapades den 15 juli 2010. Markaskogen har en total yta på 335 hektar, varav 332 hektar utgörs av land och 2 hektar av vatten.

Reservatet består till stor del av skog, med en total skogsyta på 250 hektar. Den södra delen av reservatet utgörs av gammal barrskog ovanför en förkastningsbrant, medan centrum av området domineras av myrmarker. Norr om förkastningen finns ett betat landskap med våtmarksmiljöer runt resterna av den forna Marksjön. I söder finns urskogslika alsumpskogar.

Markaskogen och Markakärret är kända för sitt rika växt- och djurliv, och reservatet lockar många besökare varje år. För den som vill lära sig mer om Markaskogen och dess natur finns information tillgänglig på Örebro kommuns hemsida samt på Naturkartan.