• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Marsholm

Vägbeskrivning

Marsholm är ett naturreservat som ligger i Ljungby kommun i Kronobergs Län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län, skapades den 29:e mars 1984 och omfattar en yta på 527 hektar. Av denna yta utgör 136 hektar landyta och 391 hektar är vatten. Inom reservatet finns även 109 hektar skog.

Flera anordningar finns tillgängliga för besökare, såsom dass, information, parkering, rastplats, eldstad och vindskydd. Ön Marsholm, som är den största ön i sjön Möckeln, har en broförbindelse med fastlandet. Öns södra del ingår i naturreservatet Marsholm och omfattar 78 hektar land och 315 hektar vatten. Reservatet inkluderar också öarna Skällsö, Skallö, Sandören samt några småöar och skär.

Naturskogar, kärr och ett rikt fågelliv är några av de saker som Marsholm kan erbjuda besökarna. På huvudön Marsholm växer mest gran medan kärren och strandskogarna, som uppkommit efter sjöns sänkning på 1860-talet, består av främst lövträd. Inom naturskogarna finns mycket döda, liggande träd med multnad ved vilket är bra miljöer för sällsynta insekter, till exempel den hotade skalbaggen svartoxe samt flera olika arter av hackspettar.

Fågellivet i ögrupperna är rikt, men känsligt. I reservatet finns till exempel storlom, fiskgjuse, häger, grågås och fisktärna. Sjön Möckeln är också känd för att man här kan se storskrake, sångsvan och havsörn. För att skydda fågellivet är det under tiden 1 april–1 augusti förbjudet att vistas inom vissa områden.