• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Massan

Vägbeskrivning

Naturreservatet Massan är beläget i Norrbottens län och förvaltas av Länsstyrelsen. Reservatet skapades den 29:e december 1997 och sträcker sig över en yta på 50 hektar. Av dessa är 7 hektar landyta, 43 hektar vatten och 3 hektar skog. Massan är en låglänt moränö belägen i innerskärgården utan bebyggelse. Området hyser ett rikt fågelliv med häckande arter såsom grågås, trut och fisktärna. Skogen på Massan består huvudsakligen av vårtbjörk med inslag av granar, tallar och gråalar. Mot stränderna finns snår av björk, rönn och vide. Den sydöstra delen av reservatet utgörs av en stenstrand som övergår i en bred och blockrik revel med ett skikt av buskar av pors och viden.