• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Meshattbäcken

Vägbeskrivning

Naturreservatet Meshattbäcken är ett skyddat område som ligger i kommunen Nora i Örebro län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 29 november 2016. Naturreservatet sträcker sig över en yta av 79 hektar och består av 55 hektar mark och 24 hektar vatten. Skogsmarken utgör 51 hektar av området.

Meshattbäcken är ett naturskönt område med ett mindre vattendrag och Håkansbodasjön som större inslag. Både bäcken och sjön är omgivna av en spännande skogsmiljö med kulturlämningar och flera sällsynta och hotade växter och djur.

Naturreservatet gränsar i väster till det närliggande naturreservatet Håkansbodaberget. Meshattbäcken är ett populärt utflyktsmål för den som vill uppleva naturen och dess mångfald.