• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Mesjödalen

Vägbeskrivning

Mesjödalen är ett naturreservat beläget i Åsele kommun i Västerbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 9 januari 2010. Med en storlek på 517 hektar består reservatet av 516 hektar landyta, varav 416 hektar är skog.

Området består främst av gran, men det finns även inslag av lövträd och örtrika skogar. Gamla granar, flerhundraåriga tallar och döda träd är vanliga inslag i reservatet. Här finns även örtrika bäckmiljöer och våtmark, vilket gör att flera sällsynta och rödlistade arter trivs här.

Mesjödalens naturreservat är beläget i nära på väglöst land, men en skogsbilväg leder in till reservatet från Åsele via väg 90 till Hälla och sedan vidare genom Tjärn och Nytjärn. Området är variationsrikt och bjuder på vacker natur med branta sluttningar och en dalgång genom vilken Mesjöbäcken rinner.

Mesjödalens naturreservat är ett perfekt utflyktsmål för den som vill uppleva vacker natur och få en paus från stadens brus. Här finns möjligheter till vandring och fågelskådning, och det är ett populärt område för både lokalbefolkningen och turister.