• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Middagsberget

Vägbeskrivning

Middagsberget är ett naturreservat beläget i Åsele kommun i Västerbottens län. Det är ett relativt nytt naturreservat som skapades den 25 april 2017 och förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Reservatet är 12 hektar stort och består helt av landyta med skog. Det finns en liten del av gammelskog i nordsluttningen av berget där träden är uppemot 250 år gamla, och många av granarna är klädda i garnlav. Denna del av skogen är hem åt grantickor och rosentickor som har bosatt sig i fallna träd.

Middagsberget är en av de få naturreservaten som finns runt Gigtaberget och Baksjön. Det är ett område som är värdefullt för dess biologiska mångfald och för att bevara den naturliga miljön. Reservatet är därför av stor betydelse för att skydda och bevara det unika ekosystemet i området.