• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Millesviks skärgård

Vägbeskrivning

Millesviks skärgård är ett naturreservat beläget i kommunen Säffle i Värmlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 17 mars 1983. Med en storlek på 8576 hektar består reservatet av 277 hektar landyta, 8298 hektar vatten och 112 hektar skog.

Reservatet består av närmare 200 öar, holmar och skär längs Värmlandsnäs sydvästra kust. Öarna domineras av hällmarker med mer eller mindre lavpåväxt och mager hällmarkstallskog. Skärgårdens öar höjer sig inte mycket över Vänerns yta.

Millesviks skärgård har skapats för att bevara några skärgårdsmiljöer, med hänsyn till de naturvetenskapliga, landskapsestetiska och kulturhistoriska värdena. Ändamålet är också att säkerställa allmänhetens friluftsliv, så länge det inte strider mot bevarandeintressena. Området är en del av EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Inom reservatet finns sju gravrösen eller röseliknande stensättningar. Besökare kan använda tillgängliga faciliteter som dass och information för att utforska och beundra Millesviks skärgård.