• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Moghult

Vägbeskrivning

Tjärbränning var en aktivitet som ägde rum i området för länge sedan, och under mossan finns kol- och sotrester som vittnar om detta. Datering av vekefurorna visar att tjärbränningen upphörde runt 1830 i området. Skogsmarken är täckt av mjuka lav- och mossmattor, och kuddar av falsk vitmossa (Leucobryum glaucum) syns på många ställen. Inom reservatet finns också anordningar som information och parkering för besökare.

Det ena av skogsområdena runt gården Moghult är en ö omgiven av kärr- och mossmarker, medan det andra är en utpräglad sumpskog. Båda områdena är en del av reservatet och utgör ett värdefullt naturområde med gammal skog och rik biologisk mångfald. Inom området växer bland annat knärot, mattlummer och myrlilja, och det finns också många vekefuror att upptäcka. Moghult är ett perfekt utflyktsmål för den som vill uppleva naturen och dess historia på nära håll.