• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Molnsättra

Vägbeskrivning

Molnsättra är ett naturreservat beläget i kommunen Järfälla i Stockholms län. Det förvaltas av Peder Bertilsson Lilliehöök och skapades den 1 juli 1987. Naturreservatet sträcker sig över en yta om 72 hektar, varav 58 hektar utgörs av landyta, 13 hektar av vatten och 20 hektar av skog.

Naturen i Molnsättra är varierande och består av ängar, betesmarker, löv- och barrskogar, vassområden och en lång strand vid Översjön. Trots att det är beläget tätortsnära, erbjuder Molnsättra en vacker och orörd naturmiljö som är tillgänglig för allmänheten.

Naturreservatet har en viktig roll för bevarandet av den biologiska mångfalden och utgör ett viktigt område för många olika djur- och växtarter. Här finns en mängd olika fågelarter, såsom kungsfiskare och storskrake, och flera olika grodarter. I vattnet runt reservatet finns även fiskar som gädda och abborre.

Molnsättra är ett populärt utflyktsmål för både boende i närområdet och turister. Här finns flera vandringsleder och möjlighet till fiske och bad. Genom att besöka Molnsättra kan man ta del av en vacker naturmiljö och samtidigt bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden.