• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Mörkahålkärret

Vägbeskrivning

Mörkahålkärret är ett naturreservat beläget i Ödeshög, Östergötlands Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 3 juli 1998. Naturreservatet har en yta på 11 hektar, varav 10 hektar är landyta och 8 hektar utgörs av skog.

Naturreservatet är uppdelat i tre olika områden: kalkkärret, sumpskogen och dammen. Kalkkärret är täckt av halvgräset axag och här finns många kalkanpassade växter. Besökare kan upptäcka olika orkidéer som flugblomster och skogsnycklar. Kärret är också hem för många snäckor, varav några är hotade av utrotning.

Sumpskogen och granskogen runt kärret är hem för grova granar, tvåblad, skogsbingel och liljekonvalj. Här finns även det mycket ovanliga knottblomstret. En bäck som rinner längs kärrets kant slutar vid Stocklycke hamn i Vättern.

Mörkahåldammen skapades år 1919 för att användas som fiskodling, men uppdraget misslyckades. Idag lever olika vattenlevande insekter och hotade groddjur som större vattensalamander och mindre vattensalamander i dammen.

Besökare kan ta del av anordningar som dass, information, parkering, eldstad och rastplats i naturreservatet. Mörkahålkärret är en av Ombergs mindre kända pärlor, men det är definitivt värt ett besök under blomningstiden från maj till augusti. Här kan besökare uppleva ovanliga växter och orkidéer samt njuta av våtmarker.