• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Morlanda

Vägbeskrivning

Morlanda är ett naturreservat beläget på nordvästra Orust i Västra Götalands Län. Reservatet är 787 hektar stort och skapades den 14 mars 1969. Det förvaltas av en enskild markägare och består av 632 hektar landyta och 154 hektar vatten. Inom reservatet finns också en rullstensås, Gunnarsskogen, cirka 220 meter nordväst om säteribyggnaden.

Reservatet omfattar en av länets största gårdar, Morlanda säteri, med medeltida anor. Huvudbyggnaden på säteriet är uppförd på 1670-talet och anses vara Bohusläns äldsta träbyggnad. Vidsträckta odlingsmarker kännetecknar den västra delen kring säteriet.

I norr når reservatet fram till Malö strömmar och Björnsundsfjorden, där badvänliga klippor och sandstränder är lättillgängliga från parkeringen. Från reservatets högsta punkt, Svens Altare, har man en vidsträckt utsikt över det barrskogsdominerade Storehamn och mot skärgårdslandskapet i norr och väster.

I öster reser sig förkastningsbranterna mot Storehamnsplatån, kantade av ädellövskog med lundartad flora. Särskilt välutvecklad är lövskogen i den imponerande, naturminnesskyddade ravinen Berga klev. Hit leder en stig från brukningscentrum.

En golfbana upptar tidigare odlingsmarker nära kyrkan, som ligger centralt i reservatet. Morlanda är ett vackert område med en mångfald av naturupplevelser och kulturhistoria.