• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Morlanda Berga klev

Vägbeskrivning

Morlanda Berga klev är ett naturreservat som ligger i Orust kommun i Västra Götalands Län. Reservatet, som är 1 hektar stort, förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades redan den 10 januari 1946.

Cirka 850 meter söder om Morlanda kyrka reser sig Ingärdesbergen och i dess bergbrant finns en djup ravin som kallas Berga klev. Ravinen är smal med branta och nästan lodräta väggar. I botten porlar en stenig bäck.

Växtligheten i Morlanda Berga klev är lundartad och frodig med många olika trädslag. Här växer bland annat ask och ek tillsammans med al, sälg, rönn och buskar av hassel och olvon. Vildkaprifol, Sveriges enda lian, slingrar sig fram bland stenar och trädstammar.

Området skyddades som naturminne redan 1945, men är idag en naturlig del av det stora naturreservatet Morlanda som gränsar till området. Morlanda Berga klev är en viktig plats för biologisk mångfald och ett vackert utflyktsmål för den som vill uppleva naturen på nära håll.