• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla bruk

Vägbeskrivning

Naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla bruk, beläget i kommunen Olofström i Blekinge län, är ett nytt tillskott till Sveriges naturreservat. Förvaltat av Länsstyrelsen i Blekinge län och skapat den 5 juni 2021, sträcker sig reservatet knappt en kilometer längs Mörrumsån västra sida. Med en landyta på 14 hektar, en vattenyta på 1 hektar och 13 hektar skog utgör det en total storlek av 16 hektar.

Vid besök i naturreservatet kan man uppleva ett varierat naturlandskap, bestående av ädellövskogar på ådalens branter och strandmader längs ån. En sevärdhet i närheten är Ebbamåla bruk, som utgör ett kulturhistoriskt värdefullt och välbesökt industriminne.

Naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla bruk gränsar i öster direkt till naturreservatet Mörrumsåns övre dalgång och i söder till Käringahejans naturreservat, för att sedan följa Mörrumsåns lopp ytterligare 14 kilometer söderut i naturreservatet Mörrumsåns dalgång. En upplevelse av rikt natur- och kulturlandskap utlovas vid besök i detta nya naturreservat.