• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Mörrumsåns övre dalgång

Vägbeskrivning

I Blekinge län, i kommunerna Karlshamn, Olofström och Tingsryd, ligger naturreservatet Mörrumsåns övre dalgång. Det är ett relativt nytt reservat, skapat den 18 december 2020 och förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län.

Reservatet sträcker sig över en yta på 39 hektar, varav 32 hektar är landyta och 6 hektar är vatten. Här kan besökare uppleva ån, dess strandmarker och skogssluttningar längs den gamla banvallen som löper genom området. Området är rikt på naturvärden och har en lång kulturhistoria.

Naturreservatet Mörrumsåns övre dalgång ger en vildmarkskänsla i Blekinges norra gränstrakter. Det är knappt tre kilometer långt och gränsar i sydväst direkt mot naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla bruk. I söder ansluter Käringahejans naturreservat och sedan naturreservatet Mörrumsåns dalgång, som tillsammans följer Mörrumsåns lopp söderut i ytterligare 14 kilometer.

Sammanfattningsvis är naturreservatet Mörrumsåns övre dalgång ett relativt nytt naturreservat med höga naturvärden och en lång kulturhistoria. Det ger en vildmarkskänsla i Blekinges norra gränstrakter och sträcker sig över 39 hektar, varav 32 hektar är landyta och 6 hektar är vatten.