• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Mularpabäckens dalgång

Vägbeskrivning

Mularpabäckens dalgång är ett fantastiskt naturreservat som ligger på Gerumsbergets västsluttning i Falköping kommun, Västra Götalands Län. Detta 17 hektar stora naturreservat skapades den 15:e maj 1993 och förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Naturreservatet består av lövskog med äldre träd, samt en mosaik av våtmarker med rikt växtliv. Rikkärren, som försörjs av grundvatten från olika källor i sluttningen, växer många starrarter och orkidéer. Exempelvis ängsnycklar, Jungfru Marie nycklar, flugblomster och nattviol. Dessutom finns den sällsynta sumpröksvampen här. Rikkärren hålls öppna med hjälp av slåtter.

Artrikedomen beror i mycket på det kalkhaltiga och näringsrika vattnet från sluttningen. I sluttningen växer också ädellövträd som lönn, alm och lind. Längs bäcken hittar du klibbal, gråal, björk och asp.

Mularpabäckens dalgång är ett fantastiskt ställe att besöka för alla som uppskattar naturen och dess mångfald av växt- och djurarter. Kom och upplev naturens underverk och njut av lugnet i denna vackra naturmiljö.